Обучение и квалификация
ХКОНСУЛТ ЕООД  е  създадена през 2011 г.  с основна дейност организиране и  провеждане на семинари и  фирмени обучения. 
 
Основната ни цел е да Ви запознаваме с актуалните промени, настъпващи в нормативната уредба, систематизирано и навреме да представяме всички новости, влияещи на дейността на различните организации. 

Нашият стремеж и желание е да осъществяваме навременни и качествени услуги , като помагаме в развиването и усъвършенстването на  Вашия професионализъм.

ХКОНСУЛТ ЕООД основава своя подход  на разбирането за клиентите като партньори . Това означава, че ние работим заедно с  Вас за успеха на Вашата организация . 

Тематиката на  предлаганите от нас семинари и  обучения включва:
 • Счетоводство
 • Данъци
 • Осигуряване
 • Трудови правоотношения
 • Човешки ресурси
 • Финанси
 • Мениджмънт & Маркетинг
 • Търговско & Административно право
 • Стил, етикет и протокол
 • Строителство
 • Местно самоуправление

Нашите програми представляват интерактивни обучения, използващи  разнообразни форми  - лекции, дискусии, ролеви игри, казуси и симулации. 

В зависимост от целите и интереса на клиентите те могат да изберат различен подход към семинарите и обученията – отворени или  вътрешно-организационни.  

ХКОНСУЛТ ЕООД работи с обучаващи и консултанти с богат професионален опит както в обучението, така и в практиката.  Така ние отговаряме на интересите и нуждите на клиентите си и предоставяме семинари и обучения на  високо професионално ниво. 

 

Избирайки ХКОНСУЛТ ЕООД Вие ще работите с енергична фирма - партньор, отдадена на работата си  и готова да отговори на интересите и нуждите Ви!


ЗА КОНТАКТИ:   гр.СОФИЯ 1000
                        ул.ТРИАДИЦА 5б
                        тел./факс  02 9463967 
                        моб.:0893947553
                                0877369096
                                0879817178
                        hconsult@mbox.contact.bg
                        hconsult@abv.bg
Уебсайт в alle.bg